Prowadzenie uproszczonej księgowości

Księgowa w pracy

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia uproszczonej księgowości dla osób fizycznych, spółek jawnych, spółek partnerskich oraz spółek cywilnych. Z możliwości prowadzenia uproszczonej formy księgowości mogą korzystać firmy, których roczny przychód nie przekracza 2 milinów euro w przeliczeniu na złotówki.

Prowadzenie uproszczonej księgowości obejmuje:

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • prowadzenie ewidencji ryczałtu.

Usługa prowadzenia uproszczonej księgowości jest łatwiejsza i wymaga poświecenia mniejszej ilości czasu niż Prowadzenie pełnych ksiąg.

 

Czym jest podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtu?

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów służy do wyliczenia dochodu osiąganego przez dane przedsiębiorstwo. Wyliczenie odbywa się na podstawie dowodów księgowych, czyli faktur i rachunków. Należy uwzględnić w niej zarówno przychody firmy, jak i jej wydatki. Są to m.in. koszty związane z prowadzeniem działalności czy wynagrodzenia pracowników. Prowadząc księgę, nie można zapomnieć o zawarciu w niej szczegółowego opisu operacji, czyli m.in. danych kontrahentów, kwot faktur oraz dat.

Ewidencja ryczałtu

Ewidencja ryczałtu prowadzona jest na podstawie dokumentów księgowych, dziennego zestawienia faktur lub raportów z kasy fiskalnej przypadku opodatkowania ryczałtem. Ryczałt ewidencjonowany, czyli uproszczoną formę podatku nałożonego na właściciela przedsiębiorstwa, płaci się go od przychodu, nie pomniejszając go o wydatki. Taki sposób opodatkowania sprawdza się w przypadku spółek osobowych, jednoosobowych lub pozarolniczych działalności gospodarczych.