Prowadzenie pełnych ksiąg handlowych

Osoba pracująca

Nasze biuro rachunkowe świadczy usługi w zakresie prowadzenia pełnych ksiąg handlowych. Nasi specjaliści posiadają niezbędne kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczanie. Oferujemy Państwu rzetelne i przejrzyste prowadzenie pełnych ksiąg handlowych, dzięki którym otrzymują państwo pełną ewidencję dochodów i kosztów prowadzenia działalności.

Ceny świadczonych przez nas usług uzależnione są m.in. od rodzaju prowadzonej działalności, liczby dokumentów oraz transakcji dewizowych.

W ramach pełnej księgowości prowadzimy:

  • dzienniki,
  • księgę główną,
  • księgi pomocnicze,
  • zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
  • inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów.

 

Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Prowadzenie pełnej księgowości wymagane jest od dużych i wysokodochodowych przedsiębiorstw. Ma to na celu klarowne przedstawienie sytuacji finansowych firm, których przychody są zdecydowanie większe niż jednoosobowych działalności. Oprócz wielkości przedsiębiorstwa oraz jego dochodów o konieczności prowadzenia pełnej księgowości decyduje charakter działalności, a także lokalizacja siedziby w naszym państwie.

Pełną księgowość handlową muszą prowadzić:

  • spółki handlowe;
  • przedsiębiorstwa działające na podstawie prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
  • samorządy gmin, powiatów i województw;
  • jednostki i zakłady budżetowe;
  • jednostki prowadzące działalność dzięki subwencjom lub dotacjom.