Organizacje pozarządowe

Podnoszenie notesu

Usługi księgowe świadczymy również dla organizacji pozarządowych. Pracownicy naszego biura rachunkowego posiadają niezbędną wiedzę w zakresie specyfikacji ich działania. Organizacje pozarządowe wykonują operacje finansowane ze źródeł publicznych lub prywatnych i unijnych dotacji. Z tego względu narzucane zostają im odrębne przepisy i zasady prowadzenia księgowości. Naszym zadaniem jest zapewnienie skutecznej kontroli procesu księgowego oraz dostarczenie prawidłowych informacji finansowych fundatorom, członkom organizacji oraz zarządowi. Do każdego z klientów podchodzimy indywidualnie.

Swoje usługi świadczymy dla:

  • fundacji,
  • stowarzyszeń,
  • towarzystw,
  • związków,

Korzystając z usług naszego biura rachunkowego, mają Państwo pewność, że księgowość organizacji będzie prowadzona poprawnie i precyzyjnie.

 

Czy organizacje pozarządowe mają obowiązek prowadzenia księgowości?

Mimo że nie wszystkie organizacje pozarządowe wykazują przychody, to każda z nich zobowiązana jest do prowadzenia księgowości i sporządzania sprawozdań finansowych. Wymogi te określa ustawa o rachunkowości. W przypadku organizacji pozarządowych sprawozdanie finansowe składa się z bilansu, a także rachunku wyników lub zysków i strat. Rachunkowość organizacji pozarządowych jest bardziej skomplikowana, ponieważ ich działalność ma wiele gałęzi. Organizacje te zawierają umowy darowizn, sponsorują projekty, realizują działania publiczne lub prowadzą własną działalności odpłatną. Prowadzenie księgowości organizacji pozarządowych wymaga od księgowego szerszej wiedzy i bogatszego doświadczenia, a specjalistów posiadających niezbędne umiejętności znajdą Państwo w naszej firmie.